กล่องส่งของ Pass Box

Print

 

Image 6

 

 

 

Pass Box กล่องส่งของเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนหรือส่งวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าออกจากในห้อง มีลักษณะเป็น Air-Lock ช่องเล็กๆ ออกแบบมาให้มีประตู 2 ด้าน โดยสามารถสั่งทำขนาดตามแบบได้


โครงสร้างกล่อง


 

ประเภทกล่องส่งของ

รายละเอียดทางเทคนิค

 


แบบไม่ใช้กลอนไฟฟ้า

เป็นแบบที่ใช้กลอนประตูธรรมาดา

สามารถเปิดพร้อมกันสองด้านได้

 

 

แบบใช้กลอนไฟฟ้า ไม่มีหลอด UV

ป้องกันการเปิดพร้อมกันทั้งสองด้าน

แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ภายในกล่อง

 

 

แบบใช้กลอนไฟฟ้า มีหลอด UV

ป้องกันการเปิดพร้อมกันทั้งสองด้าน

และสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ภายในกล่อง