Observation Room

Item Information

Print

 

ห้องสังเกตการณ์ผู้ป่วยโรคเสี่ยงติดเชื้อ

ห้องสังเกตการณ์ผู้ป่วยโรคเสียงติดเชื้อ ระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลชีพ Partial Unidirectional Booth for Infectious Control เป็นห้องที่ออกแบบให้ติดตั้งได้ง่าย ตัวห้องสามารถถอดประกอบย้ายสถานที่ติดตั้งได้ ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยเข้าไปพักเพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ โดยออกแบบให้ความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอก (Negative Isolation Room)....

ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่านระบบปรับอุณหภูมิและกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อผ่านแผ่นกรอง HEPA Filter (ที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ถึง 99.999% สำหรับฝุ่นและเชื้อขนาด 0.3 micron) จากนั้นจะถูกฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV - Photo Catalyst ที่แผงคอยล์เย็น ซึ่งจะทำให้อากาศที่หมุนเวียนกลับมาในห้อง โดยอากาศบางส่วนที่ผ่านการฆ่าเชื้อและกรองด้วย HEPA Filter จะถูกปล่อยภายนอกนองทางปล่องเพื่อปรับความดันอากาศในห้องให้ต่ำกว่าภายนอก

ภายในห้องยังมีระบบอบฆ่าเชื้อที่อาจจะสะสมหลังจากที่ผู้ป่วยได้ออกจากห้องแล้ว โดยอบด้วยแก็สโอโซนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสะสมเชื้อจากการใช้งานในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันเชื้อจุลชีพที่อาจจะกระเซ็นออกมากับลมหายใจหรือละอองน้ำที่ออกมาจากปากหรือจมูกของผู้ป่วยไม่ให้แพร่กระจายหรือสะสมที่แผ่นกรองและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ด้านในของห้อง

Isoation Observation Room

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบหมุนเวียนและกรองอากาศห้องพักสังเกตการณ์ฯ และระบบป้องกันการแพร่เชื้อ


1.ระบบกรองฝุ่นละออง(Filtering System)

2.ระบบแสงเร่งปฏิกิริยา(Photo Catalyst)

3.ระบบฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยลำแสง(UV) ระบบจะดูดอากาศทิ้งไม่ต่ำกว่า 80 เท่าปริมาตรตู้ต่อชั่วโมง

4.ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ(Auto Mode) เพื่อปรับอัตราการกรองเป็นช่วงๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

 

Specification Isolation Observation

 

 

 

 

 

 

 

control_observation_Room

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบอบฆ่าเชื้อจุลชีพ(ขณะที่ไม่มีคนอยู่)


การกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยแก็สโอโซน อาศัยคุณลักษณะการเป็นสารอ๊อกซิไดซ์อย่างแรงของแก๊สโอโซน ซึ่งมีค่าการอ๊อกซิไดซ์(Oxidation Potential) สูงกว่าคลอรีน จึงทำให้โอโซนสามารถ ทำลายพันธะโมเลกุลของสารอื่นได้โดยเพียงแค่อบพื้นที่ ที่ต้องการด้วยแก๊สโอโซนความเข้มข้นประมาณ 0.1 - 0.15 ส่วนในล้านส่วน ระยะเวลาตามสัดส่วนของห้องและความสกปรก

ระบบการทำงานของโอโซน

- ระบบตั้งเวลาการเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดโอโซน(Time On Set Up) เพื่อป้องกันการสัมผัสกับโอโซน

- ระบบตั้งเวลาการหยุดเครื่องหลังจากที่อบห้องฆ่าเชื้อหรือกำจัดกลิ่นจนเพียงพอแล้ว หน้าจอจะแสดงเวลาที่ยังอยู่จนกว่าเครื่องจะหยุดทำงาน

- โอโซนจะสลายตัวไปภายในเวลาไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง จึงไม่มีผลต่อผู้เข้าไปในห้องหลังจากเวลาดังกล่าว


ระบบฆ่าเชื้อ Photo Catalyst


การฆ่าเชื้อจุลชีพด้วยระบบแสงเร่งปฏิกิริยา(Photo Catalyst) โดยจะมีแผงคอยล์เย็นทำหน้าที่เป็น Photo Catalytic Plate เพื่อยืดเวลาฆ่าเชื้อจุลชีพบนแผ่นที่เคลือบ Nano Titanium Dioxide ให้นานขึ้นและใช้แสง Ultra Violet(UV) เร่งปฏิกิริยาของ Nano Titanium Dioxide จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ผ่านออกไปเป็นอากาศที่ปราศจากเชื้อจุลชีพ

Titanium Dixide