1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บทความและสาระน่ารู้

ไทเทเนียมไดออกไซด์ ปลอดภัยจริงหรือไม่?

PDFPrint

Image12

Titanium Dioxide ได้มีการนำมาใช้ในการผสมกับสีทาผนัง ฝ้าเพดาน รวมถึงผสมในเครื่องสำอาง และใช้ผสมในยาที่รับประทาน แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันมากมายถึงความปลอดภัยของไททาเนียมไดออกไซด์...

Read Article »

ขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านหลังฆ่าเชื้อ

PDFPrint

 

ฆ่าเชื้อหลังน้ำท่วม

หลังจากที่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงที่ถูกน้ำท่วมให้ปลอดเชื้อ จนถึงการดูแลบ้านหลังจากน้ำลด บทความนี้จะกล่าวถึง ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังฆ่าเชื้อ ดังนี้

Read Article »

การปรับปรุงบ้านที่ถูกน้ำท่วมให้ปลอดเชื้อ

PDFPrint

เชื้อราขึ้นผนังบ้านที่ถูกน้ำท่วม

น้ำท่วมใหญ่ในปลาย ปี 2554 ที่ผ่านมาทำให้มีการตื่นตัวด้านต่างๆมากมาย และได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น ทั้งที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ และในต่อมาก็จะเป็นการใช้ชีวิตหลังจากที่น้ำลดลงแล้ว

Read Article »

การดูแลบ้านหลังจากน้ำลด

PDFPrint

ภาพเชื้อราขึ้นผนังบ้านที่ถูกน้ำท่วม

ปัญหาความสกปรกจากน้ำท่วมจะเป็นปัญหาที่ไม่ธรรมดา การเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละจุดควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาที่แก้ไม่จบและอาจจะมีปัญหาบานปลายมีผลต่อสุขภาพทั้งคนที่เข้าไปทำความสะอาดและผู้อยู่อาศัย การแก้ปัญหาดังกล่าวคือการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านอย่างถูกวิธี

Read Article »

ห้องปลอดเชื้อของอาม่า

ห้องปลอดเชื้อผู้ป่วยสูงอายุปัจจุบันมีผู้ป่วยคนชราที่ไม่สามารถลุก เดิน ไปไหนมาไหนได้และมีปัญหาภูมิต้านทานต่ำ ติดเชื้อง่ายจำนวนมาก ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำห้องปลอดเชื้อตามโรงพยาบาลมาประยุกต์ให้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่แพงและสามารถป้องกันเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปทำได้เองด้วยเงินที่ไม่สูง ..

Read Article »

ห้องปลอดเชื้อของอาม่า(ตอนต่อ)

ห้องปลอดเชื้อผู้ป่วยสูงอายุจากบทความที่แล้วได้กล่าวถึงการปรับปรุงห้องปลอดเชื้อสำหรับผู้สูงอายุภายในบ้าน ซึ่งสามารถทำได้ง่าย โดยการกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกก่อน หลังจากนั้นจึงทำผนังและฝ้าเพดานให้ปลอดเชื้อ แล้วจึงติดตั้งหลอดยูวี และอุปกรณ์ประกอบห้องต่างๆ บทความนี้จะต่อจากคราวที่แล้ว..

Read Article »